Lente

In dit jaargetijde is er meer variatie in het werk. In het oog springend is natuurlijk de bloesem in april en mei.

Berben13

Bevruchting

In de bloeitijd worden zo'n 40 bijeenkasten gehuurd voor de bevruchting.
Deze blijven vier tot vijf weken staan.
De bijen zorgen ervoor dat het stuifmeel van de bloesem op de stampers van andere bloemen terecht komt.

Berben01Nachtvorstbestrijding

Een groot risico in het voorjaar is de nachtvorst. Als de temperatuur onder het vriespunt komt, is de kans groot dat de bloesem schade oploopt aan de vorst. Om dat te vermijden wordt de beregeningsinstallatie aangezet. Zo vormt zich een laagje ijs om de bloem heen, waardoor deze niet bevriest.Dunnen

In het voorjaar beginnen we met het dunnen van de vruchten. We gaan dan langs de bomen en kijken of er niet teveel vruchten aan de boom zitten. Overtollige vruchten halen we weg om andere meer kans te geven. 's Zomers gaan we hiermee door. Ook snoeien we wat takken van de boom om het zonlicht optimaal te benutten voor optimale groei en kleur van de appels.

Fertigeren

Met het oog op de groei van de vruchten krijgen de bomen via leidingen in de grond en druppelaars bij de boom voedingsstoffen toegediend. Dit heet fertigeren.

Berbenfruit

Schaarsestraat 3
6617 KD Bergharen

tel. (06) 15 46 63 60

email info@berbenfruit.nl