Winter

Soms lijkt het erop dat fruittelers in de winter weinig te doen hebben. De boomgaard staat er immers kaal en verlaten bij. Maar niets is minder waar.

Berben15Takken snoeien

We besteden heel veel tijd aan het snoeien. We gaan alle bomen langs om deze met de hand te snoeien. Zo houden we de boom mooi in model. Maar zo zorgen we er ook voor dat de andere takken voldoende zonlicht krijgen. Dat is van belang voor de groei en de kleur van het fruit.

Wortels snoeien

Om de groei van bomen in te perken snoeien we 's winters ook de wortels. Dit gebeurt met een snoeimes achter de tractor dat onder een hoek van 45 graden staat. Het mes wordt 50 cm schuin de grond in geduwd. Aan de oppervlakte blijven we verder weg van de boom, rekening houdend met de voedingsstoffen (fertigeren) die de wortels moeten bereiken. Het snoeien is nodig voor een optimale groei-vruchtverhouding.

Aanplanten

De bijna jaarlijkse aanplant van nieuwe bomen vindt ook plaats in dit seizoen, zo mogelijk vóór half december. Dit gebeurt alleen wanneer de grond droog en bewerkbaar is. Anders wordt het aanplanten verschoven naar de lente.

Berben09

Basisbemesting

In de winter vindt er basisbemesting plaats door middel van het strooien van korrels.

Sorteren

In de winter gaat het sorteren door. We zijn regelmatig bezig met het leeghalen van koelcellen, het sorteren en het klaarmaken voor transport naar de veiling.

Berbenfruit

Schaarsestraat 3
6617 KD Bergharen

tel. (06) 15 46 63 60

email info@berbenfruit.nl